Bättre hälsa med frisk luft
Frisk luft är nödvändigt för att må bra. J F Ventilation AB ger service, rådgivning och installerar ventilationssystem som bidrar till bättre hälsa och effektivare arbetsinsatser.
J F Ventilation AB sysslar med bostadsventilation för villor, radhus, bostadsrättsföreningar och företag. Företaget startades  av Jan Freimuth där Jan är alltiallo i företaget och ger såväl service som rådgivning samt utför projekteringar, installationer och säljer ventilationsprodukter. Han hyr dessutom in entreprenörer vid större arbeten och installationer.
Jan Freimhult ville, när han startade företaget, arbeta inom ett område där man efterfrågar hälsa och livskvalitet. Hälsa och livskvalitet i den bemärkelsen att leverera och investera i luft för personer och företag som värnar om innemiljö. Att investera i ett ventilationssystem gagnar såväl den enskilda familjen som personalen på ett företag. Det finns många som idag lider av allergier, trötthet och som har problem med luftvägarna. Detta kan avhjälpas genom att friska upp huset, lokalen med hjälp av ventilation.
 
Jan berättar att han aktivt deltar i fortlöpande utbildningar för att ständigt var uppdaterad till den idag tillämpade ventilationsteknik som råder på området samt om regler och bestämmelser som gäller. När Jan startade företaget fick han kontakt med ett ledande ventilationsföretag vilkas produkter han säljer, ger service och support på kundkretsen Stockholmsområdet.
 
J F Ventilation AB levererar ventilationsutrustning, utför service på befintlig utrustning, gör injusteringar och funktionskontroller samt ger råd till företag och privatpersoner vid införskaffning av ny ventilationsutrustning. Jan Freimuth ger även råd och information till kunder om vad som kan göras för att åstadkomma en bättre inomhusmiljö. Jan berättar att det även finns mycket pengar som kunder kan tjäna på en optimal ventilationsslösning med exempelvis att installera ett värmeåtervinningssystem.
Om du bor i ett hus med självdragsventilation eller frånluftventilation, så innebär det att den varma energirika inneluften går rakt ut till kråkorna. Faktum är att all energi som finns i den varma inneluften försvinner ut via skorstenen.
J F Ventilation AB ger sina kunder god kvalitet, bra service och Jan framhåller även helhetstänkandet i verksamheten.
- Vi finns i närheten av kunderna och vi levererar såväl tillbehör och reservdelar till befintliga ventilationsaggregat, ger service och support, byter ut äldre ventilationsaggregat och installerar kompletta ventilationssystem.

JF Ventilation

Bransch:
Fastighet

Telefon: 08-54499004
Fax: 08-54499005


Email:
jfvent@telia.com

Adress:
JF Ventilation
Noragårdsvägen 53
18238 DANDERYD

| 13 SENASTE FÖRETAGEN